Ohjelmistoratkaisut

Solu

Työstöarvojen korjausta mittaustulosten perusteella

solu-run
Ajonäkymä

Solu on ohjelma työkalukorjaimien säätämiseksi automaattisesti mittauslaitteiden tulosten perusteella. Ohjelman avulla voidaan kompensoida lämpötilavaihtelun ja työkalujen kulumisen aiheuttamia mittamuutoksia pitkissä työstösarjoissa.

Parantaa tuottavuutta

Tuottavuus paranee kun työstöarvot siirretään automaattisesti työstökoneille ja mittavirheiden aiheuttamat vialliset kappaleet poistuvat. Samoilla terillä voidaan myös ajaa pidempään kun terät vaihdetaan vasta kun asetetut rajat ylittyvät. Työstökoneessa ei myöskään tarvitse välttämättä olla paikkoja varatyökaluille, samoja työkaluja voidaan käyttää pidempään.

Kehittyneitä ominaisuuksia

Solu mahdollistaa tiedon välittämisen robotin ja työstökoneen välillä. Välitettävä tieto voi olla esimerkiksi palvelupyyntöjä, jolloin robotin ja työstökoneen välistä johdotusta voidaan yksinkertaistaa ja asennusaikaa lyhentää. Tieto voi tulla myös yrityksen tuotannonohjausjärjestelmästä, esim kappaleeseen kaiverrettavia sarjanumeroita tai mittoja.

Miehittämättömässä ajossa ohjelma voi hälyttää käyttäjän tekstiviestillä mikäli robotti tai työstökone hälyttää ongelmasta.

Parantaa laatua

Jokainen kappale mitataan ja alkavat mittapoikkeamat korjataan ennen kuin ne ylittävät toleranssirajat.

Sääntöjen muokkaus
Sääntöjen muokkaus

Automaattiajossa ohjelma voi myös pysäyttää tuotannon hallitusti kun annetut mittarajat ylittyvät.

  • Yksinkertainen käyttää, tuotannossa testattu

  • Nopea ohjelman vaihto eri kappaleille

  • Usean työstökoneen samanaikainen ohjaus mittaustulosten perusteella

  • Modulaarinen: tukee eri mittakone-, työstökone- ja robottimalleja

  • Käyttäjäystävällinen: Helppo sääntöjen luonti, saatavilla eri kielille, käyttö selaimen kautta

 

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt

Ota yhteyttä: Janne Mäntyharju, 044-2978506